top of page

Prijímacie konanie u nás je veľmi jednoduché:

1, Vyplňte teraz náš online prihlasovací formulár:
Nebudete potrebovať k tomu osobné doklady, ani stiahnuť dokumenty, či vytlačiť strany.
2, Udržiavajte kontakt s našou inštitúciou na tel. čísle +36 70 364 0657 kvôli informácii o termíne sťahovania sa do domova.
3, Srdečne vás očakávame v našom domove dôchodcov!
bottom of page